Energia Uudised

30
juuli

Taastuvenergia toetuse taotlemine muutub oluliselt lihtsamaks

Erki Pajundi, Kommentaarid: 0

Elering lihtsustas varasemaga võrreldes oluliselt taastuvenergia toetuse taotlemist eraisikutest tootjatele. Alates augustist on tootjatel võimalus otse Eleringi poolt hallatavas elektrituru andmelaos, kus asuvad tootja tunnipõhised mõõteandmed, kinnitada eeltäidetud taastuvenergia toetuse taotlus ja suunata see otse kontrolli ning väljamaksmisele. Varasemalt tuli taastuvenergia toetuse taotlejatel edastada andmed tabelisse kantuna e-posti teel.

Eleringi juhatuse esimees Taavi Veskimägi sõnas, et eeltäidetud taastuvenergia toetuse taotlus on ainult üks näide võimalustest, mida keskne elektrituru andmeladu pakub elektrituru edasiarendamisel. „Elering arendab hetkel koos partneritega Estfeed projekti raames mitmeid uusi andmelao võimekusi, mis annavad tarbijatele ja tootjatele võimalusi senisest efektiivsemalt elektriturul osaleda. Eleringi andmeladu on täpselt selline keskne elektrituru infosüsteem, mida Euroopa Komisjon mõni nädal tagasi avaldatud Euroopa elektrituru arendamise kommunikatsioonis peab vajalikuks välja arendada kogu Euroopas,“ selgitas Veskimägi.

Toetuse taotlemise lihtsustamine peab eeskätt silmas kiirelt kasvavat päikesepaneelidega elektrit tootvate eraisikute arvu kasvu. Päikesepaneelidega elektrienergia tootjate arv on viimase aastaga kahekordistunud ja igal nädalal lisandub kolm kuni neli uut tootjat või toetuse taotlejat. Kokku on Eleringi poole pöördunud ca 300 megavati võimsuse ulatuses päikesepaneelidega elektrit toota soovivaid huvilisi.

Taastuvenergia toetust makstakse tootjale kehtiva seaduse alusel 12 aasta jooksul peale tootmisseadme nõuetekohaseks tunnistamist võrguettevõtja poolt. Toetusaluseks elektrienergia koguseks loetakse võrku antud elektrienergia netokogust. Tootjatel on võimalus taotlust esitada igakuiselt, aga soovi korral võib toetust küsida harvem ning pikema perioodi osas.

Uus juhend toetuse taotlemiseks läbi andmelao on leitav Eleringi kodulehelt aadressil http://elering.ee/mikrotootja-registreerimine-toetuse-saajaks-ja-toetuse-taotlemine-3/